DILITO neemt deel aan 3e dag van de TAC te Oostmalle...

De afgelopen maanden werden we zeer vaak benaderd door scholen en onderwijs-instellingen. Ook hadden we verschillende zeer constructieve gesprekken met lokale verantwoordelijken van scholen en scholengemeenschappen.

Uit die gesprekken vloeide de vraag of we ook wilden deelnemen als "sponsor" bij het @TAC - netwerkmoment en workshops voor Technisch adviseurs & Coördinatoren te Malle op 24-11-2016.
Dit hebben we dan ook zeer graag gedaan.

We blikken nu terug op dit zeer geslaagd evenement. We mochten kennismaken met veel geïnteresseerde technisch adviseurs uit het onderwijs. 


November 2016

DSC 0012Wie of wat is TA@3D Vlaanderen?

TA@3D Vlaanderen vzw is een netoverschrijdend platform waarin alle technisch-adviseurs & coördinatoren (kortweg TA of TAC’s) elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. De organisatie is ervan overtuigd dat de TAC’s binnen de beleidsdriehoek van een school (directeur – adjunct-directeur en TAC) een specifieke plaats innemen en dat er nog heel wat kansen liggen, om in te zetten op een nog grotere deskundigheid van deze TAC’s.

TA@3D  vanuvertrekt vanuit een fundamenteel respect voor de eigenheid van ieders opvoedingsproject, maar wil samen zoeken hoe ze voor elkaar een meerwaarde kunnen betekenen. Essentieel in de werking van TA@3D is, dat vertrokken wordt vanuit de stelling dat de leerling centraal staat. De TA@3D structuur heeft dan ook een ondersteunende, dienende werking. TA@3D wordt vorm gegeven vanuit een participatief beleidsmodel waarbij op een directe en open wijze gecommuniceerd wordt. Een website en E-zine ondersteunen deze communicatie.


De hoofddoelstellingen zijn:

1. Ontmoetingskansen bieden aan de TA’s en TAC’s

Informatie verstrekken over wat er netoverschrijdend en uniform mag opgenomen worden in de functie- omschrijving van een TAC.
Netwerking faciliteren met partners actief op het vlak van onderwijs-arbeidsmarkt, aanbieders van leermiddelen, infrastructuur, sectoren, good practice …2. Samenwerkingsverbanden opzetten rond thema’s die vanuit de groep worden aangereikt.

Instrumenten en methodieken uitwisselen op het vlak van bijvoorbeeld stages, GIP’s, …Kennis en ervaringen delen en desgewenst adviezen aanreiken en/of ondersteunen daarin.


3. Vorming opzetten (voor zover dit complementair is aan de reeds bestaande initiatieven).

Geen concurrentieel maar constructief overleg tussen de onderwijspartners bevorderen.


Om deze doelstellingen te behalen wordt gebruik gemaakt van nieuwsbrieven en organisatie van evenementen.
En een jaarlijkse hoogtepunt is de dag van de TAC. 
     

3e Dag van de TAC: NETWERKMOMENT TA@3D Vlaanderen vzw  2016
Ontmoetingscentrum Oostmalle

24 november 2016

DSC 0004   DSC 0012

DSC 0079   DSC 0080

DSC 0109   DSC 0110

DSC 0112   DSC 0113

DSC 0145   DSC 0174

DSC 0209   DSC 0210

DSC 0196   DSC 0204
November 2016

Nieuws Menu